Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie uzyskała dofinansowanie ze środków FUNDACJI ORLEN   w wysokości 30.000zł na zakup 10 kompletów Ubrań Specjalnych ( trzy częściowych).