Kontakt:

Ochotnicza Straż Pożarna w Stegnie

82-103 Stegna
ul. Gdańska 7
tel. 998
poczta: ospstegna@gmail.com *

 * Zabrania się umieszczania naszego adresu mailowego w jakichkolwiek bazach, biuletynach, listach, itp. bez naszej zgody.