Ochotnicza Straż Pożarna w Stegnie otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2 Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na zadanie pn. „Wyposażenie osobiste ochronne strażaka

Całkowity koszt zadania wynosi:  14 785,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości: 11 250,00 zł

W ramach zadania został zakupiony następujący sprzęt ochrony osobistej:

  • Ubranie specjalne strażaka – 2 komplety
  • Aparat powietrzny nadciśnieniowy
  • Buty specjalne skórzane – 2 pary
  • Kominiarka strażacka – 4 sztuki
  • Rękawice specjalne strażackie – 1 para

Zakupiony sprzęt i wyposażenie w znaczący sposób przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, czego efektem będzie szybsza i sprawniejsza pomoc 9817 mieszkańcom gminy Stegna.

   

http://www.wfos.gdansk.pl/