Archiwum kategorii: WSPARCIE

Sztandar dla OSP Stegna

KOMITET

FUNDACYJNY SZTANDARU

DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W STEGNIE

W roku 1945 tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, na terenach wyjętych spod okupacji niemieckiej, została utworzona Ochotnicza Straż Pożarna w Stegnie. Była to inicjatywa pierwszych osadników miejscowości Stegna. W celu upamiętnienia tej historycznej daty oraz przypadającej w przyszłym roku 75. rocznicy utworzenia OSP w Stegnie, powołany został Społeczny Komitet Fundacyjny, którego celem jest ufundowanie Sztandaru dla OSP w Stegnie, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Stegna.

Warto wspomnieć, iż w okresie swojego istnienia Ochotnicza  Straż Pożarna w Stegnie wielokrotnie wykazywała się inicjatywą w celu ratowania życia i mienia naszej społeczności. Swymi czynami OSP Stegna wspiera nie tylko miasto i gminę Stegna czy pozostałe gminy powiatu nowodworskiego – niejednokrotnie akcje ratownicze odbywały się również na terenie województw gdańskiego i elbląskiego. Szczególne znaczenie miały działania w celu usunięcia skutków powodzi w Gdańsku, a także ratowanie życia i mienia mieszkańców powiatu chojnickiego po pamiętnej nawałnicy w 2017 roku.

Za dotychczasową bezinteresowną działalność, jak również duże zaangażowanie w życie kulturalne i społeczne, OSP Stegna została wielokrotnie wyróżniana odznaczeniami i medalami oraz listami pochwalnymi, nadanymi przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Państwową Straż Pożarną oraz inne jednostki administracji Rządowej i Samorządowej.

W związku z powyższym, Społeczny Komitet Fundacyjny Sztandaru zwraca się z serdeczną prośbą o finansowe wsparcie szczytnego przedsięwzięcia jakim jest ufundowanie sztandaru dla OSP Stegna i przekazanie darowizny na specjalne konto BS Stegna

nr 68 8308 0001 0000 0114 2000 0030 z dopiskiem „na sztandar”.

Z Poważaniem